ПРОГРАМА ЗА ПАРТНЕРИ

Биди наш партнер, и учествувај во едукација на младите

Наши партнери

Ви се допаѓа идејата за едукација, обука и насочување на младите генерација во ИТ индустријата - стани наш партнер во едукацијата и овозможи им на младите умови да работат на вашиот проект. Партнерската програма за Нас значи признание за тоа што го работиме, а за нашите студенти значи можност да бидат вклучени во работењето на реални проекти, кои преку своето практично искуство ќе го усовршат своето знаење

Наш партнер

Отворено место

Отворено место

Отворено место