Програмирање - Meerkat Education

Програмирање

21,000 ден
(1 Преглед на корисник)
 • 40 наставни часа
 • Теоретска и Практична настава
 • Пристап до база на знаење
 • Наставна програма во два семестра
 • Сертификат за завршена обука

Што ќе научите во оваа обука?

ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕТО
 • Вовед во програмирање: 2 часа
  - Основни поими во програмирање, дефиниција и видови програмски јазици.
  - Начин на функционирање на програмските јазици
 • Структури на податоци: 2 часа
  - Што се променливи и зошто се користат
  - Која е улогата на структурите на податоци во програмирањето
 • Алгоритми: 2 часа
  - Што претставува алгоритам и алгоритамски чекор
  - Сложеност на алгоритмите, временска и просторна
 • Развојни околини и извршување на програмот: 2 часа
  - Што претставуваат развојните околини
  - Дефиниција за компајлер
ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ПРОГРАМСКИ ЈАЗИК PYTHON
 • Вовед во Python: 2 часа
  - Инсталирање на Python.
  - Развојна околина за Python
 • Синтакса и променливи во Pyton: 2 часа
  - Синтакса во Python
  - Правила за дефинирање на променливи во Python
 • Првиот Python програм: 2 часа
  - Наредби за влез и излез на податоци
  - Креирање на Python програма за печатење на текст на екран
 • Типови на податоци во Pyton: 2 часа
  - Основни типови на податоци
  - Сложени типови на податоци
ОПЕРАЦИИ СО ТИПОВИ НА ПОДАТОЦИ
 • Практични вежби за основни типови податоци: 2 часа
  - Тип на податок: int и float.
  - Тип на податок: string
 • Практични вежби за сложени типови податоци: 2 часа
  - Тип на податок: List
  - Тип на податок: Tuple
 • Практични вежби за сложени типови податоци: 2 часа
  - Тип на податок: Dictionary
  - Тип на податок: Set
 • Оператори во Pyton: 2 часа
  - Видови оператори во Python
  - Вежби за оператори во Python
КОНТРОЛА НА ТЕКОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМОТ
 • Условни наредби: 2 часа
  - if - else наредба
  - практични вежби за if - else наредбата
 • Практични вежби за сложени типови податоци: 2 часа
  - Тип на податок: List
  - Тип на податок: Tuple
 • Наредби за повторување: 2 часа
  - for и whlile наредби
  - Практични вежби за наредби за повторување
 • Функции во Python: 2 часа
  - Дефиниција за функција
  - Практични вежби за функции во Python
ИЗРАБОТКА НА ПРАКТИЧНИ ПРОЕКТИ
 • Изработка на калкулатор: 4 часа
  - Дефинирање на решението за проектот
  - Тестирање на кодот
 • Изработка на игра: 4 часа
  - Дефинирање на решението за проектот
  - Тестирање на кодот

Креативни бенефити

1 преглед за Програмирање

 1. Suzana

Додај преглед

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *