УПИСИ
2024

Обуките се состојат од три дела и тоа теорија,  пракса и работа на реални проекти. Најголем дел од времето се користи во изучување на програмите и алатките кои модерното дигитално време ги налага при изработување на некој проект, без разлика дали станува збор за графички дизајн, веб дизајн, маркетинг или видео.

Во прилог е контакт форма која по пополнувањето, ќе ве контактираме за подетални информации.

* редовен уписен рок е за Програмирање (Java) и 3D Моделирање (Sketchup) е до 01 Март за учебна година 2024 година. Наставата се одвива во еден семестар (3 месеци)
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Кој временски период од денот најмногу ви одговара за настава
Се согласувам