Помош во наставата за основци:
• совладување на техники за читање;
• совладување на техники за описменување;
• разработка на предаден материјал;
• пишување домашни задачи;
• подготовка пред писмени проверки.

Наставни термини по 90 минути.

Мотивирачко - педагошки пристап кон секој ученик.

Можност за индивидуална настава или работа во мали групи.

Современ амбиент, професионален наставен тим.

Наставата се изведува континуирано со физичко присуство 👩‍🏫

Местата се ограничени 🔔

Тимовите на Мееркат и Академија ЕУРОАРТ ве очекуваат!

Пријавете се на тел. 071 425 695

Заедно до загарантиран успех!

Подготовка за Државна матура по предметот македонски јазик и литература според испитната програма:
- литература
- јазик
- граматика
- тестови

Мотивирачко - педагошки пристап кон секој ученик.

Работа во мали групи и современ амбиент.

Подготовките започнуваат од 1 март со физичко присуство 👩‍🏫📅 .

Местата се ограничени 🔔

Тимовите на Мееркат и Академија ЕУРОАРТ ве очекуваат!

Пријавете се на тел. 071 425 695

Заедно до загарантиран успех!