Маркетинг - Meerkat Education

Маркетинг

21,000 ден
(1 Преглед на корисник)
 • 48 наставни часа
 • Теоретска и Практична настава
 • Пристап до база на знаење
 • Наставна програма во два семестра
 • Сертификат за завршена обука

Што ќе научите во оваа обука?

ИСТРАЖУВАЊА И АНАЛИЗИ
 • Препознавање на целни групи: 2 часа
  - Видови на целни групи (демогравски, бизнис, полови)
  - Предности и слабости на целните групи
 • Анализа на конкуренција: 2 часа
  - Анализа на директната конкуренција
  - Анализа на индиректната конкуренција
 • Истражување на клучни зборови: 2 часа
  - Основни клучни зборови ( primary keywords)
  - Долги определени клучни зборови (long-tail keywords)
 • Трендови и новитети: 2 часа
  - Технолошки трендови
  - Социјални и културни трендови
СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ
 • Kреирање стратегија за интернет маркетинг: 2 часа
  - Креирање стратегија према целна група
  - Порака и позиционирање
 • Одредување и распределба на буџет: 2 часа
  - Еднократен буџет за кампања
  - Распределба на буџет за долгорочна кампања
 • Креирање на план со дадени цели: 2 часа
  - План кој генерира гледаност
  - План кој генерира профит
 • Конкретна стратегија за социјални мрежи: 2 часа
  - Facebook и Instagram маркетинг
  - Маркетинг во останатите социјални мрежи
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И КРЕИРАЊЕ НА СОДРЖИНА
 • Креирање на содржина: 2 часа
  - Текстуална содржина
  - Визуелна содржина
 • Објавување на содржина: 2 часа
  - 24 часовна стратегија за објавување
  - Долгорочна стратегија за објавување
 • Управување со социјалните мрежи: 2 часа
  - Управување со помошни алатки
  - Управување со платени реклами
 • Оптимизација на веб сајт: 2 часа
  - Анализа на Landing страна
  - Опимизација на Landing страна
Е-MAIL МАРКЕТИНГ И АВТОМАТИЗАЦИЈА
 • Создавање и управување со email кампања: 6 часа
  - Креирање на емил содржина
  - Дизајнирање и изградба на е-маил реклами
  - Програми и алатки за е-маил маркетинг
 • Изградба на автоматизиран процес и сегментација на контакти: 6 часа
  - Online и Offline програми
  - Анализа на контакти
  - Запознавања со GDPR правилата
АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИЈА
 • Мониторинг на резултатите од кампањата: 2 часа
  - Анализа на извештаи и резултати од кампањата
  - Разлика меѓу предвидувањата и реалниот резултат
 • Анализа на конверзи и ангажманот на корисниците и ROI: 2 часа
  - Мануелно исчитување на резултати
  - Софтверски алатки
 • Прилагодување на стратегијата према добивките: 2 часа
  - Зголемување и намалување на кампањата
  - Пренасочување на кампањата
 • Прилагодување на стратегијата према грешките: 2 часа
  - Реорганизација на стратегијата
  - Прекинување на кампањата без негативни последици
ИЗВЕШТАИ И ПОДАТОЦИ
 • Генерирање на извештаи и анализа на податоци: 2 часа
  - Генерирање на извештаи за гледаност
  - Генерирање на извештаи за профит
 • Приспособување на програмата според најновите трендови 2 часа
  - Приспособувње на кампања према технолошки трендови
  - Приспособување на кампања према културни трендови
 • Изработка на сопствена маркетинг кампања: 2 часа
  - Изработна на индивидуална маркетинг кампања
  - Изработка на маркетинг кампања за компанија
 • Резиме на кампањата: 2 часа
  - Резиме за индивидуалната кампања
  - Резиме за компаниската маркетинг кампања

Креативни бенефити

1 преглед за Маркетинг

Нема критики сеуште.

Бидете први кои ќе разгледате “Маркетинг”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *