Основи на програмирање во JAVA - Meerkat Education

Основи на програмирање во JAVA

21,000 ден
(1 Преглед на корисник)
 • 24 наставни часа
 • Теоретска и Практична настава
 • Пристап до база на знаење
 • Наставна програма во еден семестра (3 месеци)
 • Сертификат за завршена обука

Што ќе научите во оваа обука?

ОСНОВНИ КОНЦЕПТИ НА ПРОГРАМИРАЊЕ И ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ЈAVA
 • 1. Вовед во основните концепти на програмирањето: 2 часа
  - Основи на програмирање
  - Алгоритми и алгоритамско размислување
 • 2. Развојни околини и извршување на програмот: 2 часа
  - Запознавање со развојни околини
  - Команди за влез и излез во Java
  - Што е компајлер и која е неговата улога?
ОПЕРАЦИИ СО ТИПОВИ НА ПОДАТОЦИ ВО JAVA
 • Променливи и податочни типови: 2 часа
  - Правила за креирање на променливи во Java
  - Основни податочни типови и нивната примена
  - Практични вежби
 • Операции во Java: 2 часа
  - Математички и логички операции
  - Практични вежби
КОНТРОЛА НА ТЕКОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМОТ
 • Условни наредби : 2 часа
  - If-else структура.
  - Switch ... case структура
  - Практични вежби
 • Наредби за повторување: 2 часа
  - for, for each структура: List
  - while, dо ... while структура
  - Практични вежби
 • Низи како податочни структури: 2 часа
  - Основи и концепти на низи. Индексирање.
  - Практично решавање на проблеми со низи. Подредување и пребарување.
 • Функции/методи во Java: 2 часа
  - Основни концепти
  - Функции/методи со return
  - Практични вежби
ИЗРАБОТКА НА ПРАКТИЧНИ ПРОЕКТИ
 • Изработка на апликација – Банкомат : 4 часа
  - Дефинирање на потребните функции
  - Извршување на кодот
 • Изработка на апликација – Зборле 4 часа
  - Дефинирање на потребните функции
  - Извршување на кодот

Креативни бенефити

1 преглед за Основи на програмирање во JAVA

 1. Suzana

  ТОП предавање

Додај преглед

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *