Студент по графички дизајн: Лабина Димитрова (Мееркат Едукација) - Meerkat Education